GDM
v
OTW
307–10
16.2
GDM won by 6 runs
Charles Marriott
32
8